Zápis ze setkání pastorační rady ze dne 8. 2. 2013

Přítomni: P. Vrzal, R. Mašín, V. Řezníčková, M. Jirásková, J. Trojanová
Omluveni: P. Nekolný, M. Havrda, M. Havrdová, D. Šustek
Předmět jednání: ohlédnutí za dobou vánoční, příprava na dobu postní a slavení Velikonoc

 1. Vyjádření k podobě farního Věstníku, vše shledáno ve vyhovující formě.
 2. Hodnocení Tříkrálové sbírky – kladné ohlasy lidí v navštívených vesnicích i Uhl. Janovicích, spíše se objevili lidé, kteří se ptali, proč k nim koledníci nepřišli. Sbírka proběhla v Čestíně, Košicích, Janovicích, následně se konala výstava betémů v kostele sv. Jiljí, kde byla také možnost vhodit tříkrálový příspěvek do pokladničky. Vybralo se 43 241,– Kč.
 3. Cesta sedmi kostelů – pouť do Zásmuk v sobotu 9. 2., v pondělí 18. 2. Dopoledne pozvány děti ze ZŠ druhého stupně plus páté třídy. Přijdou se podívat v rámci vyučování do klášterního kostela a na vystavenou expozici Zachraňme dominanty.
 4. Postní almužna – připojení farnosti počtvrté, kasičky budou v Janovicích, Zásmukách, Čestíně, Vavřinci a vKošicích. Na konci postní doby se sejde tým, který rozpečetí schránky, naspořené peníze spočítá a odešle na potřebné v našem okolí.
 5. Pobožnosti křížových cest dle rozpisu ve Věstníku.
 6. Postní duchovní obnova bude v neděli 10. 3. odpoledne v 16 – 18 h.
 7. Cyrilometodějská pouť projde Janovicemi ze soboty 16. na 17. března, je možné se připojit.
 8. Přednáška Ing. Kibice a Mgr. Vaňka 3. 3. v 15h.
 9. Velikonoční dílny v Čestíně proběhnou 23.3.
 10. Velikonoční bohoslužby se budou slavit v Janovicích a Čestíně. V Zásmukách podle dispozic P. Nekolného.
 11. Návštěva pana biskupa Václava Malého v Košicích dne 21. 4. mše sv. v 10 hod., v 15 hod. setkání na faře s panem biskupem. Téma: vzpomínky na opata Anaztáze Opaska.
 12. Noc kostelů proběhne v pátek 24. 5. 2013 v kostele sv. Jiljí, kde bude program zaměřen na děti, cyrilometodějská tématika bude ztvárněna v provedení loutkohereckém…za­tímco v kostele sv. Aloise se bude prohlížet zvonice, zpívat bude sbor pod vedením pana Joska, zpřístupní se kostel.
 13. V kostelích bude krom stávajících tiskovin přidán časopis „Milujte se“.
 14. K prvnímu sv. přijímání se od začátku ledna připravují 3 děti, přípravy se účastní i rodiče dětí.
 15. Probíhá příprava dvou dospělých žadatelů o křest. V červnu budou přijati v pražské katedrále panem biskupem mezi katechumeny.
 16. Příští pastorační rada se plánuje na pátek 26. 4. 2 013 od 19:30 v Komunitním centru sv. Jiljí.

Zapsala J. Trojanová

Překontroloval: P. Kamil Vrzal
Zápis z jednání odsouhlasen PR farnosti dne 12. 2. 2013


vložil 14. února 2013, 21:08
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář