Fotogalerie

FARNÍ DEN

V neděli 19. 6. proběhl na zahradě Komunitního centra sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích již potřetí farní den.

NOC KOSTELŮ 2016

Jsme rádi, že k letošní Noci kostelů, která proběhla v pátek
10. června 2016, se k této akci za naši farnost připojilo osm kostelů.

Chceme poděkovat všem,

UMĚLECKÉ SYMPOZIUM V ZÁSMUCKÉM KLÁŠTEŘE

Ve dnech 6. – 11. června 2016 se koná v zásmuckém klášteře umělecké sympózium na téma Uvnitř a vně.

SLOVO K VÝSTAVĚ RUČNĚ PSANÝCH IKON

V neděli 5. června se uskutečnilo Slovo k výstavě ručně psaných ikon Larisy Nobilisové.

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ MALÉ ŠKOLY NÁBOŽENSTVÍ

Čtvrtou přednáškou o Koránu – svaté knize islámu, kterou velmi poutavým způsobem přednášel Doc. Pavel Hošek, Th.D., byla zakončena Malá škola náboženství.

OSLAVA SVÁTKU MATEK

O druhé květnové neděli jsme v naší farnosti popřáli k svátku našim maminkám.

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ – KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Třetí setkání v rámci Malé školy náboženství bylo věnováno křesťanství, konkrétně utváření knih Nového zákona a formování křeťanského náboženství v kontextu řecké vzdělanosti

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO 4. A 7. TŘÍDY ZŠ

S blížícími se velikonočními svátky probíhá pro třídní kolektivy 4. A 7. tříd ZŠ uHLÍŘSKÉ jANOVICE A zÁSMUKY program na téma „Proč a jak křesťané slaví Velikonoce.“

VÁNOČNÍ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro třídní kolektivy ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zásmuky proběhly ve školním roce 2015/16 vánoční programy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Děkujeme za příspěvek do Tříkrálové sbírky. Fotografie dokumentují průběh Tříkrálové sbírky v místech, kde v naší farnosti sbírka probíhala – Uhlířské Janovice, Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, Košice, Čestín, Dolní Chvatliny.

NOVOROČNÍ MŠE V ČESTÍNSKÉM KOSTELE

V neděli 3. ledna 2016 se uskutečnila v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně Novoroční mše.