Fotogalerie

Pouť Pátečníků do Poličan

Pátečníci dne 1. září  putovali do ženského trapistického kláštera v Poličanech. Celý den vydatně pršelo, ale všem poutníkům bylo u Naší Paní nad Vltavou dobře. Příští setkání Pátečníků proběhne první pátek v měsíci říjnu od 9:00 v Komunitním centru sv.Jiljí v Uhlířských Janovicích. [Ukázat prezentaci]

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve farním kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích

[Ukázat prezentaci]

Sudějov – poutní mše svaté v kostele sv. Anny a sobotní tvoření v ambitech

[Ukázat prezentaci] 123456►

Poutní slavnost patrona farního kostela v Uhl. Janovicích mše sv. ke cti sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

[Ukázat prezentaci]

Svatojánská poutní mše sv. ve Sv. Janu t. Krsovicích – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

[Ukázat prezentaci]

Farní odpoledne v Komunitním centru sv. Jiljí

Letošní farní den připadl  na neděli 18. června – na den, kdy jsme ve farnosti slavili slavnost Těla a Krve Páně. Dopoledne se v kostelích slavily mše svaté s adoracemi a od 15 hodin se konalo v Komunitním centru sv. Jiljí farní odpoledne, příležitost společného setkání pro celou farnost. Opět příjemné chvíle pohody, oddechu, vzájemných […]

Noc kostelů v kostele sv. Jiljí

Noc kostelů v kostele sv. Jiljí Letošní program připravený pro návštěvníky Noci kostelů v kostele sv. Jiljí – komentovaná prohlídka o historii kostela, malé divadlo o sv. Vojtěchovi, mše svatá a svíčka pro blízké. [Ukázat prezentaci]

Slavnost Těla a Krve Páně ve farním kostele sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Noc kostelů v kostele sv. Aloise

Noc kostelů v kostele sv. Aloise proběhla ve spolupráci se ZUŠ Uhlířské Janovice, děti z výtvarného oboru s paní učitelkou Jitkou Pazderkovou malovaly své obrazy podle varhanní hudby, hrál jim k tomu  varhaník pan Michal Hanuš. Návštěvníci si také mohli zblízka prohlédnout varhany a zvonici a vyslechnout o nich a o zvonech mnoho zajímavostí. [Ukázat […]

Putování s malou mušlí

V letošním školním roce jsme pro žáky 1. stupně ZŠ Uhlířské Janovice připravili malý projekt Putování s malou mušlí jako cestu za poznáním našich kostelů. Děkujeme paním učitelkám za nápady a vstřícnost a věříme, že děti putování bavilo. Projektu se zúčastnili žáci III. a IV. ročníku. Děti se prošly po městě, zastavily se u  kostela sv. Jiljí, kostela sv. Aloise a sochy […]

Slavnost Seslání Ducha Svatého, Uhlířské Janovice, kostel sv. Aloise

[Ukázat prezentaci]

Mariánská pouť za naší farnost s prosbou o uzdravení nemocných

[Ukázat prezentaci]