Fotogalerie

SLOVO K VÝSTAVĚ RUČNĚ PSANÝCH IKON

V neděli 5. června se uskutečnilo Slovo k výstavě ručně psaných ikon Larisy Nobilisové.

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ MALÉ ŠKOLY NÁBOŽENSTVÍ

Čtvrtou přednáškou o Koránu – svaté knize islámu, kterou velmi poutavým způsobem přednášel Doc. Pavel Hošek, Th.D., byla zakončena Malá škola náboženství.

OSLAVA SVÁTKU MATEK

O druhé květnové neděli jsme v naší farnosti popřáli k svátku našim maminkám.

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ – KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Třetí setkání v rámci Malé školy náboženství bylo věnováno křesťanství, konkrétně utváření knih Nového zákona a formování křeťanského náboženství v kontextu řecké vzdělanosti

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO 4. A 7. TŘÍDY ZŠ

S blížícími se velikonočními svátky probíhá pro třídní kolektivy 4. A 7. tříd ZŠ uHLÍŘSKÉ jANOVICE A zÁSMUKY program na téma „Proč a jak křesťané slaví Velikonoce.“

VÁNOČNÍ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro třídní kolektivy ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zásmuky proběhly ve školním roce 2015/16 vánoční programy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Děkujeme za příspěvek do Tříkrálové sbírky. Fotografie dokumentují průběh Tříkrálové sbírky v místech, kde v naší farnosti sbírka probíhala – Uhlířské Janovice, Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, Košice, Čestín, Dolní Chvatliny.

NOVOROČNÍ MŠE V ČESTÍNSKÉM KOSTELE

V neděli 3. ledna 2016 se uskutečnila v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně Novoroční mše.

MARTINSKÁ PEROUTKA NA ČESTÍNSKÉ FAŘE

V listopadu si připomínáme svátek sv. Martina, a již se stalo tradicí, že svátek sv. Martina společně oslavujeme na čestínské faře.

SLOVO K VÝSTAVĚ KRESLENÉHO HUMORU

V neděli 8. 11. 2015 v Komunitním centru sv. Jiljí zaznělo Slovo k právě probíhající výstavě: „Bůh má smysl pro humor“.

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Ve středu 28. 10. 2015 proběhlo požehnání dopravních prostředků…