Setkání pastorační rady ze dne 8. 6. 2012

 1. Seznámení s kritérii rozdělování jednotlivých proběhlých činností ve farnosti. Aktivity se dělí na základní, bez kterých se farnost neobejde, (bohoslužby, katecheze, modlitby breviáře, modlitby rodičů za jejich děti, výuka náboženství…), pak na volnější aktivity, které jsou nabízeny i veřejnosti (filmový klub, přednášky, koncerty…), dále na nadstavbové aktivity s přesahem ven z farnosti (Noc kostelů, Cesta sedmi kostelů…).
 2. Informace od paní Řezníčkové, že náboženství se v Zásmukách nevyučuje. Dokud žila slečna Liduška, vyučovala náboženství na faře ona, po její smrti výuka zanikla. V základní škole v Zásmukách se nyní změnil ředitel, tudíž je šance, že by se náboženství mohlo s nástupem nového ředitele obnovit. Je možnost oslovit školu v Zásmukách a nabídnout výuku náboženství nebo katecheze – v srpnu.
 3. Chrámový sbor v Dolních Chvátlinách (zpěváci – paní Řezníčková, pan Morávek) si vypomáhá se sborem z Kouřimi.
 4. Návrh pořádat koncerty pozvaných umělců společně s místními – vyšší návštěvnost. Informovat včas všechny kouty farnosti.
 5. Košice – využití fary: výuka angličtiny, divadelní soubor. Návrh, aby byla nejen v košickém kostele pravidelná adorace.
 6. Kdo za co zodpovídá:

  P. Kamil: výuka náboženství, duchovní obnovy, katecheze, mše svaté, Věstník, pobyty na farách, sudějovská pouť, poutě, vánoční a velikonoční bohoslužby, oslavy narození významných osobností, Cesta sedmi kostelů, páteční dopolední setkání

  M.Havrda: oslava svátku svatého Mikuláše, aktivity na čestínské faře, tříkrálová sbírka v Čestíně, ochotnické divadlo v Čestíně

  Markéta Havrdová: výuka náboženství, katecheze, setkávání na faře v Čestíně, tvořivé dílny v Čestíně, ochotnické divadlo v Čestíně, spoluúčast na bohoslužbách

  Radek Mašín: filmový klub, Noc kostelů, otvírání studánek, modlitba breviáře, zpívání u jesliček, Tříkrálová sbírka v Janovicích

  paní Jirásková: chrámový sbor, Tříkrálová sbírka v Janovicích

  Dušan Šustek: ochotnické divadlo v Košicích, tvořivé dílny v Košicích, aktivity na faře v Košicích

  Jája Trojanová: Cesta sedmi kostelů, páteční dopolední setkávání

  Valerie Řezníčková: chrámový sbor v Dolních Chvátlinách, kontaktní osoba na zásmuckou oblast.

 7. Další setkání 24. 8. 2012 od 19:30.

Přítomni: P. Kamil Vrzal, Martin Havrda, Markéta Havrdová, paní Jirásková, Radek Mašín, Dušan Šustek, Valerie Řezníčková, Jája Trojanová.

zapsala: Jája Trojanová


vložil 1. září 2012, 12:14
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář