Zápis pastorační rady ze dne 24. 8. 2012

 1. Výuka náboženství začne po vytvoření skupin dětí. Plánují se tři skupiny, čas bude upřesněn:
  1. – 3. třída – vyučuje P. Kamil ve středu kolem 13 hodiny
  4. – 6. třída – vyučuje Markéta Havrdová ve středu kolem 13 hodiny
  7. – 9. třída – vyučuje Markéta Havrdová v pátek 1/14 dní od 16:00 do 17:30.
  Vyučuje se v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích.
 2. Markéta Havrdová nastoupila na místo pastorační asistentky v uhlířskojanovické farnosti.
 3. Příprava na první svaté přijímání začne v lednu. Připravovat bude P. Kamil v komunitním centru v sobotu dopoledne 1/14 dní.
 4. Markéta Havrdová zjistí zájem zásmucké školy (rodičů) o vyučování náboženství. Podle zájmu navrhne P. Kamil výukový rozvrh a místo výuky.
 5. Budoucí vánoční a velikonoční katecheze povede v tomto školním roce P. Kamil s Markétou Havrdovou.
 6. Dva katechumeni se připravují na křest. Přípravu vede P. Kamil.
 7. Chrámový sbor se bude scházet od začátku října v komunitním centru každý pátek od 18:15, přijímají se noví členové, p. Jirásková má na starost oslovit formou plakátků nebo pozvánkou ve farních listech nové zpěváky.
 8. Markéta Havrdová začne s pravidelnými tvořivými dílnami na faře v Čestíně, které se budou konat pravděpodobně 1/14 dní.
 9. V plánu je divadelní představení, premiéra o Vánocích v Čestíně, z divadelní dílny rodiny Havrdových.
 10. Martinské slavnosti podobně jako loni budou slaveny v neděli v 10 hodin v kostele sv. Martina v Petrovicích, součástí bude tvoření a setkání na faře v Čestíně, s martinským krátkým představením přislíbil pomoci také Radek Mašín.
 11. K prvnímu svatému přijímání v Zásmukách se v současnosti připravují tři děti, přípravu vede P. Nekolný.
 12. Od září se budou promítat filmy ve filmovém klubu 1/měsíc od 17 hodin v Komunitním centru sv. Jiljí. Zodpovídá Radek Mašín.
 13. Budoucí Tříkrálová sbírka se uskuteční v Janovicích ( R. Mašín) a v Čestíně (M. Havrdová). Je snaha o větší účast dětí ve skupinách, návrh, aby děti, které se ještě nikdy neúčastnily, chodily se zkušenějšími koledníky. Přemýšlejme o určení příští sbírky, na jaký smysluplný účel má být věnována.
 14. Noc kostelů proběhne, předběžně domluveno, že na téma Cyril a Metoděj.
 15. Modlitba rodičů za své děti naváže na několikaměsíční pauzu, zvažuje se, zda má být po celý rok, nebo např. jen v době postní předvelikonoční nebo v jiném intenzivnějším liturgickém období. Záleží na účasti a možnostech rodičů připojit se. Příště bude dovyřešeno.
 16. Jakékoli přednášky např. o Izraeli, Dolomitech, o Afghánistánu (P. Böhm) se budou konat příležitostně na různých farách v období od října do března.
 17. V říjnu se bude konat žehnání zvířat pravděpodobně před kostelem sv. Jiljí. Žehnat bude P. Matúš Kocián.
 18. Bohoslužby zaměřené na děti budou třikrát do roka. Na začátku školního roku, na Vánoce, na Velikonoce.
 19. Zpívání u jesliček se plánuje v Janovicích i v Čestíně.
 20. Víkendovky se (pokud bude zájem) přesunou na Markétu Havrdovou.
 21. Návrh vyjet společně s farností na pouť, jako první návrh padla pouť na Velehrad. Organizovat případně bude Radek Mašín.
 22. Cesta sedmi kostelů pokračuje dalším ročníkem, v nejbližší době se poputuje do Hodkova (29.9) a dále do Drahobudic (20.10.).
 23. Byla přijata žádost manželů Janovských o bydlení na sudějovské faře a přečten jejich dopis, který vysvětloval motivaci k této žádosti. Všichni přítomní členové se vyjádřili kladně a podpořili žádost manželů o jejich budoucí obývání fary v Sudějově.
 24. Přemýšlejme o náplni volného pracovního místa vzniklého z projektu rekonstrukce sudějovské fary.
 25. Na Dušičky se plánuje zádušní mše za pana barona Hrubého v kostele v Čestíně. Pan Bárta se nabídl zajistit sbor z Českého Brodu. Zajistí P. Kamil.
 26. Návrh, aby se pastorační rada scházela vždy na jiné provozuschopné faře ve farnosti. Příští setkání 16. 11. 2012 v Zásmukách nebo Košicích od 19:30.

Přítomni: P. Kamil Vrzal, Martin Havrda, Markéta Havrdová, Marie Jirásková, Radek Mašín, Valerie Řezníčková, Jája Trojanová.
Nepřítomni: Dušan Šustek.

zapsala: Jája Trojanová


vložil 1. září 2012, 12:30
v kategorii Pastorační a ekonomická rada
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář