Zveme Vás ...
31.03.2023, 23:00

Březnové bohoslužby

22.04.2023, 23:49

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

29.04.2023, 23:56

Pozvání na pouť za duchovní povolání

Již proběhlo ...

MALÉ NÁHLÉDNUTÍ DO DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ

MALÁ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ
V této první lekci, která byla velmi zajímavá, jsme se dozvěděli mnoho informací o tom, co je to náboženství.

FARNÍ VĚSTNÍK 2/2016

Nové číslo farního Věstníku

VELIKONOČNÍ PROGRAM PRO 4. A 7. TŘÍDY ZŠ

S blížícími se velikonočními svátky probíhá pro třídní kolektivy 4. A 7. tříd ZŠ uHLÍŘSKÉ jANOVICE A zÁSMUKY program na téma „Proč a jak křesťané slaví Velikonoce.“

Křížová cesta dětí ze zásmuckého náboženství

V neděli 6. března v 15 h proběhla křížová cesta v kostele sv. Petra a Pavla v Dolních Chvátlinách. Děti namalováním obrázků připravily jednotlivá zastavení. Účatni byli rodiče, lidi místní i z farnosti. [Ukázat prezentaci]

UVNITŘ A VNĚ

Do bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se 13. února 2016 opět vrátili poutníci, umělci, pedagogové, žáci, studenti a skauti, aby připomněli svou tvorbou na téma UVNITŘ A VNĚ

POUTÍ CESTY SEDMI KOSTELŮ DO ZÁSMUK

V sobotu 13. února 2016 jsme v rámci Cesty sedmi kostelů putovali do bývalého františkánského kláštera kláštera v Zásmukách.

FARNÍ VĚSTNÍK 1/2016

Nové číslo farního Věstníku

Zápis ze setkání pastorační rady

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Uhlířské Janovice konané dne 31. 1. 2016

NÁVŠTĚVA KARDINÁLA DOMINIKA DUKY V DOMOVĚ SENIORŮ

V úterý 12. ledna 2016 navštívil kardinál Dominik Duka Domov seniorů v Uhlířských Janovicích.

VÁNOČNÍ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pro třídní kolektivy ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zásmuky proběhly ve školním roce 2015/16 vánoční programy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Děkujeme za příspěvek do Tříkrálové sbírky. Fotografie dokumentují průběh Tříkrálové sbírky v místech, kde v naší farnosti sbírka probíhala – Uhlířské Janovice, Domov seniorů v Uhlířských Janovicích, Košice, Čestín, Dolní Chvatliny.

NOVOROČNÍ MŠE V ČESTÍNSKÉM KOSTELE

V neděli 3. ledna 2016 se uskutečnila v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně Novoroční mše.